MỆT MỎI VÀ SUY NHƯỢC CƠ THỂ

Chứng tiểu đường: vấn đề cấp thiết đối với mỗi người!

Ngày nay có hàng nghìn người trên khắp thế giới thậm chí vẫn còn chưa biết rằng, họ mắc một dạng tiểu đường chưa được phát hiện ra. Với việc nhắm mắt làm ngơ khi cơ thể ở trạng thái căng thẳng thường xuyên, chế độ dinh dưỡng không đúng cách và phong cách sống ít vận động chúng ta đang đưa cơ thể mình đến trạng thái bị rối