quả

Bí mật của thiên nhiên: Pectin tuyệt vời.

Pectin được khuyến cáo để bình thường hóa sự trao đổi chất và giảm cân. Pectin là một cấu trúc Heteropolysaccharide chứa trong các tế bào cơ bản của thực vật trên cạn. Nó được phát hiện hơn 200 năm trước và ngay lập tức trong cuộc Cách mạng công nghiệp, các nhà sản xuất trái cây ngâm nhanh chóng chuyển sang sản xuất nước ép. Sau này, trong những