Tập Gym

Hỗ trợ, phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao

Dưới sự cổ vũ của các phương tiện truyền thông đại chúng, nhiều người lao vào luyện tập thể thao quá sức của mình. Kết quả là số lượng bệnh nhân liên quan việc này tăng vọt. “Phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao”. Đây là một nội dung đưa ra tại Hội nghị khoa học về chấn thương thể thao thế giới do Liên đoàn Y học