Tổ chức Y tế Thế giới

Làm thế nào để duy trì sức khỏe ở người cao tuổi

Sống vui vẻ, lạc quan, ăn uống điều độ, luyện tập thường xuyên và chú ý đến sức khoẻ của mình là những biện pháp không khó thực hiện để người cao tuổi (NCT) có cuộc sống khoẻ mạnh và có ích. Các chuyên gia y tế của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chương trình sử dụng sản phẩm dành cho người cao tuổi, đồng thời dưới đây là